معاون نخست وزیر چین هفته جاری به تهران سفر می کند


تهران – ایرنا – خبرگزاری رسمی چین ساعتی پیش اعلام کرد آقای “هو چونهوا” Hu Chunhua معاون نخست وزیر این کشور در هفته جاری به تهران سفر خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84966067/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF