ملاحظات مناسبات پکن – تل آویو


تهران- ایرنا- اندیشکده «شورای آتلانتیک» افزایش روابط اقتصادی پکن و تل آویو را به عنوان تهدید برای رژیم اسرائیل تفسیر کرد زیرا اعتقاد دارد اگرچه چین وارد بحث های امنیتی منطقه نمی شود اما به تدریج و در وقت مناسب از دارایی ها و سرمایه گذاری های خود بهره برداری خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84954652/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D9%84-%D8%A2%D9%88%DB%8C%D9%88