موج گرما در کره جنوبی؛ ۱۷ نفر تاکنون جان باخته‌اند


تهران – ایرنا – مقامات کره جنوبی امروز دوشنبه اعلام کردند حداقل ۱۷ نفر در اثر موج گرما طی چند روز اخیر جان خود را از دست داده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85185400/%D9%85%D9%88%D8%AC-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DB%B1%DB%B7-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF