میزان تولید برق پاک چین از انرژی حاصل از سوخت‌های فسیلی فراتر رفت


تهران- ایرنا- منابع دولتی چین رسما اعلام کردند این کشور در ادامه تلاش برای افزایش تولید انرژی پاک، برای نخستین بار موفق شده است میزان تولید برق با استفاده از تجهیزات و نیروگاه های غیر سوخت فسیلی را به بیش از نیمی از کل برق تولیدی این کشور افزایش دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85138891/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1