نارضایتی ۵۰ درصدی ژاپنی‌ها از «کیشیدا»/ مردم ژاپن نگران تبعات رهاسازی پساب فوکوشیما


تهران – ایرنا – نظرسنجی جدید خبرگزاری رسمی ژاپن نشان داد در بحبوحه نگرانی های عمومی مرتبط با کارت شناسایی ملی مردم این کشور و نیز تبعات احتمالی ناشی از رهاسازی پساب نیروگاه اتمی فوکوشیما، محبوبیت کابینه فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن به ۳۳.۶ درصد کاهش یافته رسیده است و میزان نارضایتی مردم از شخص نخست وزیر هم به ۵۰ د رصد افزایش یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85204469/%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA