نخست وزیر انگلیس چین را بزرگترین چالش برای امنیت جهان دانست


تهران – ایرنا – ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس، روز یکشنبه در حاشیه اجلاس سران گروه هفت (G-۷) گفت چین بزرگترین چالش امنیت و رفاه جهان است، اما اقتصادهای پیشرو نباید به دنبال جدایی کامل از آن باشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85117533/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA