نشست دستگاه‌های امنیتی ده‌ها کشور در سنگاپور


تهران-ایرنا- رویترز برای اولین بار فاش کرد آخر هفته گذشته، مقامات ارشد دستگاه‌های امنیتی ده ها کشور به صورت محرمانه در حاشیه نشست امنیتی «شانگری-لا» در سنگاپور دیدار کرده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85130898/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1