نشست سه جانبه چین، ژاپن و کره جنوبی/ مقدمات دیدار سران سه کشور بررسی شد
تهران – ایرنا – مقامات ارشد چین، کره جنوبی و ژاپن امروز سه شنبه با شرکت در یک نشست سه جانبه در سئول، ضمن گفت و گو درباره روند همکاری های سه جانبه، در خصوص مقدمات لازم برگزاری نشست سه جانبه سران این کشورها تبادل نظر کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85239136/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1