نشست پوتین و شی جین پینگ با دیدگاههای همسو در باره غزه
تهران- ایرنا- آسیاتایمز در گزارشی نوشت، «ولادیمیر پوتین» و «شی جین پینگ رئیسان جمهوری روسیه و چین در حالی قرار است امروز چهارشنبه در پکن در نشستی شرکت کنند که هر دو کشور با دیدگاههای هم سو در باره غزه از محکوم کردن حمله حماس خودداری کرده و خواستار توقف حملات اسرائیل شده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85262391/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%BA%D8%B2%D9%87