نوبت الحاق به «بریکس»


تهران- ایرنا- پس از تغییر عضویت ایران از ناظر به دائم در پیمان «شانگهای»، اینک نوبت به عضویت در «بریکس» رسیده‌است؛ ائتلافی به رهبری قدرت‌های اقتصادی نوظهور که در مقابل سیاست‌های تهاجمی غرب و ائتلاف‌های اروپایی- آمریکایی از قبیل «جی ۷» قد علم کرده‌است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85192201/%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3