نگرانی مجلس نمایندگان آمریکا درمورد وابستگی تسلا به چین


تهران- ایرنا- کمیته منتخب رقابت راهبردی بین آمریکا و چین در مجلس نمایندگان ایالات متحده، نسبت به آنچه وابستگی شرکت خودروهای الکتریکی «تسلا» به چین خواند، ابراز نگرانی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85080016/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86