هشدار شدید وزارت دفاع کره‌جنوبی نسبت به هرگونه اقدام اتمی کره‌شمالی


تهران- ایرنا- پس از آنکه کیم جونگ اون رهبر کره شمالی خواستار افزایش «تصاعدی» زرادخانه هسته‌ای این کشور شد، وزارت دفاع کره‌جنوبی هشدار داد که هرگونه تلاش پیونگ‌یانگ برای استفاده از سلاح هسته‌ای منجر به «پایان» رژیم این کشور خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84986067/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C