هفته دیپلماتیک شلوغ چین: سفر چهار نخست وزیر به پکن


تهران – ایرنا – در آستانه برگزاری مجمع تابستانی داووس در تیانجین چین، این کشور وارد فصل پررفت و آمد دیپلماتیک خود شده است و میزبان میا آمور موتلی، نخست وزیر باربادوس، لووسان نامسرای اویون اردن نخست وزیر مغولستان، کریس هیپکینز نخست وزیر نیوزیلند، و فام مین چین نخست وزیر ویتنام، خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85151643/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D9%84%D9%88%D8%BA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DA%A9%D9%86