هلاکت مغز متفکر بمب‌گذاری‌های مرگبار اخیر در فیلیپین
تهران- ایرنا- یکی از فرماندهان ارتش فیلیپین اعلام کرد که مغز متفکر بمب‌گذاری‌های مرگبار اخیر در این کشور پس از درگیری ارتش و گروه داعش، به هلاکت رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85384761/%D9%87%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%A8-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86