هوش مصنوعی چگونه سیاست جهان را دگرگون می‌کند؟


تهران- ایرنا- هوش مصنوعی باعث جنگ‌های ویران‌گر می‌شود یا صلح را افزایش می‌دهد؟ مطرح‌شدن بیشتر هوش مصنوعی به‌ویژه با انتشار نسخه عمومی چت جی‌پی‌تی (Chat-GPT) پرسش‌هایی در مورد آینده این فناوری نو ایجاد کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85180590/%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF