واردات مواد هسته ای چین از روسیه در سال ۲۰۲۲ رکورد زد


تهران- ایرنا – ارزش واردات چین از مواد هسته ای روسیه که در نیروگاه های برق مورد استفاده قرار می گیرد رکورد ۴۹۰ میلیون دلاری در سال ۲۰۲۲ را ثبت کرد که بالاترین رقم از سال ۲۰۱۵ است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85196137/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D8%AF