واشنگتن و پکن دیدار بلینکن و وانگ یی را سازنده خواندند
تهران- ایرنا- واشنگتن و پکن دیدار وانگ یی و آنتونی بلینکن وزرای خارجه چین و آمریکا در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ را سازنده توصیف کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85388819/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D9%88-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%AF-%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%AF