وزارت انرژی آمریکا: ویروس کرونا به احتمال زیاد منشاء آزمایشگاهی دارد


تهران – ایرنا – شبکه سی ان ان گزارش داد، بر اساس یک گزارش اطلاعات طبقه بندی شده جدید، وزارت انرژی ایالات متحده ارزیابی کرده است که همه گیری کووید-۱۹ به احتمال زیاد از نشت آزمایشگاهی در چین ناشی شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85041706/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C