وزیرخارجه انگلیس با همتای چینی خود درباره تحولات دریای سرخ و ایران گفت‌وگو کرد
تهران- ایرنا- دیوید کامرون وزیر خارجه انگلیس در دیدار با وانگ یی با همتای چینی خود درباره تحولات دریای سرخ، ایران و مسائل حقوق بشر گفت‌وگو کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85388816/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D9%88