وزیر امور خارجه چین: تایوان خط قرمز پکن در روابط خارجی است
تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه چین در کنفرانس امنیتی مونیخ، ضمن هشدار به کشورهای جهان درباره رابطه با تایوان، این موضوع را خط قرمز پکن در روابط خارجی دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85389847/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA