وزیر خارجه آلمان: در توسعه روابط با چین، مستقل عمل می کنیم


تهران- ایرنا- «آنالنا بائربوک» وزیر امور خارجه آلمان وزیر خارجه آلمان روز شنبه در گفتگو با «چین گانگ» همتای چینی خود تصریح کرد: برلین در توسعه روابط با پکن مستقل عمل می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85083082/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85