وزیر خارجه انگلیس به بهانه عدم حضور وزیر خارجه چین، سفرش به پکن را لغو کرد


تهران- ایرنا – جیمز کلورلی وزیر امورخارجه انگلیس که سفر رسمی به پکن را در برنامه داشت، گویا به بهانه برخی اخبار مبنی بر عدم حضور وزیر امور خارجه چین در محافل رسمی ، برنامه سفر خود به این کشور آسیایی را لغو کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85177240/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DA%A9%D9%86