وزیر خارجه چین: روابط پکن – واشنگتن در پایین‌ترین نقطه قرار دارد


تهران – ایرنا – وزیر امور خارجه چین، در دیدار با همتای آمریکایی خود، گفت: در حال حاضر روابط پکن و واشنگتن در پایین‌ترین سطح از زمان برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور قرار دارد و چین از آمریکا می‌خواهد که صادقانه به اصل چین واحد و سه بیانیه مشترک پایبند باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85144785/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF