وزیر دفاع چین: خواستار زمینه‌های جدید همکاری نظامی با پاکستان هستیم


تهران- ایرنا- وزیر دفاع چین، در دیدار با رئیس ستاد نیروی دریایی پاکستان، با تاکید بر افزایش توانایی برای مقابله با چالش‌های امنیتی گفت که دو کشور باید برای حفظ منافع امنیت ملی و منطقه‌ای با یکدیگر همکاری کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85105288/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86