وعده رهبر کره شمالی : روابط با چین را به اوج خواهیم رساند


تهران- ایرنا- کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در دیدار با هیات چینی که به پیونگ یانگ سفر کرد، وعده داد روابط میان دو کشور را به «اوج تازه‌ای» برساند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85184181/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%AC-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF