ویتنام صادرات برنج خود را ۴۴ درصد کاهش می دهد


تهران- ایرنا- دولت ویتنام تصمیم دارد میزان صادرات برنج را با هدف تقویت صادرات این محصول، بالابردن کیفیت، تضمین امنیت غذایی داخلی، حفاظت از محیط زیست و سازگاری با تغییرات آب و هوایی تا سال ۲۰۳۰ به میزان قابل توجهی کاهش دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85122993/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%DB%B4%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF