پنتاگون از عملیات سایبری علیه قدرت‌های خارجی استفاده می‌کند


تهران-ایرنا- وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) در سند راهبرد نظامی جدید خود متعهد شده است که از عملیات سایبری تهاجمی برای «تخریب» و «متفرق کردن» قدرت‌های خارجی و «جنایتکارانی» که منافع ایالات متحده را تهدید می‌کنند، استفاده کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85227507/%D9%BE%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF