پکن از سرمایه گذاری شرکت های چینی در ازبکستان حمایت می کند


تهران-ایرنا- «لی چیانگ» نخست وزیر چین در دیدار با «عبدالله آریپوف» نخست وزیر ازبکستان گفت: پکن از سرمایه گذاری شرکت های چینی در این کشور حمایت می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85252182/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF