پکن خواستار توقف عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در رفح شد
تهران- ایرنا- وزارت خارجه چین در بیانیه‌ای از (رژیم) اسرائیل خواست تا هرچه سریع‌تر عملیات نظامی ارتش خود در رفح و مناطق اطراف را متوقف کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85386097/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D8%B4%D8%AF