پکن – دمشق؛ دوستی های پایدار
تهران – ایرنا – “بشار اسد” رییس جمهور سوریه از روز پنجشنبه گذشته در راس یک هیات عالی رتبه سیاسی – اقتصادی به چین سفر و با همتای چینی خود و دیگر مقامات این کشور دیدار کرد، سفری که هنوز به پایان نرسیده و رویکرد اصلی آن اقتصادی و هدف آن ترمیم اقتصاد آسیب دیده سوریه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85238534/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1