پیوستن به بریکس‌ فشارها بر ایران را کاهش‌ می‌دهد/ ایران موجب ارتقای جایگاه جهانی بریکس


تهران-ایرنا- یک دیپلمات پیشین در گفت‌وگو با خبرنگار بین الملل ایرنا، پیوستن ایران به سازمان بریکس را عامل کاهش فشارهای بین‌المللی و تحریم ها علیه کشورمان ارزیابی کرد و گفت که این عضویت موجب ارتقای جایگاه جهانی بریکس می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85209021/%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8