پیونگ‌یانگ: سرباز آمریکایی که به کره شمالی گریخته به دنبال پناهندگی است


تهران- ایرنا- خبرگزاری کره شمالی اعلام کرد که سرباز آمریکایی که اواخر تیرماه وارد مرز این کشور شده بود، به دنبال پناهندگی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85200438/%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C