پیونگ یانگ: واشنگتن شبه جزیره کره را به لبه پرتگاه جنگ هسته‌ای سوق داده است


تهران- ایرنا- نماینده پیونگ یانگ در سازمان ملل گفت که واشنگتن شبه جزیره کره و آسیا را به لبه پرتگاه جنگ هسته‌ای سوق داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85169819/%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C