چرا جهان روند دلارزدایی را در پیش گرفته است؟


تهران- ایرنا- پایگاه خبری “سی جی تی ان” چین در گزارشی به روند افزایشی تقاضا برای دلار زدایی و نگرانی کشورها در خصوص وابستگی خود به دلار آمریکا اشاره کرد و نوشت: نوسانات شدید دلار به دلیل افزایش نرخ بهره، بسیاری از بانک های مرکزی را در جهان بر آن داشت تا به دنبال جایگزین هایی برای این ارز باشند.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85192674/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA