چین، ژاپن و کره جنوبی نشست سه جانبه برگزار می‌کنند
تهران- ایرنا – اجلاس سه جانبه ژاپن، چین و کره جنوبی برای مذاکره در راستای از سرگیری اجلاس سران این کشورها پس از وقفه ای طولانی هفته جاری در سئول برگزار می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85238004/%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF