چین: آماده افزایش سرمایه گذاری های دوجانبه با امارات هستیم


تهران-ایرنا- وزیر امور خارجه چین در تماس تلفنی با همتای اماراتی خود بر ضرورت افزایش همکاری های بین دو کشور تاکید کرد و گفت چین آماده افزایش سرمایه گذاری های دوجانبه با امارات متحده عربی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85189729/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85