چین: آماده تعمیق همکاری با کویت هستیم
تهران-ایرنا- «شی جین پینگ»رئیس جمهوری چین در دیدار با «مشعل احمد جابر الصباح» ولیعهد کویت تاکید کرد که کشورش آماده همکاری با کویت است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85236220/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85