چین: آمریکا بزرگترین امپراتوری هکری جهان است


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین اظهارات آدام هاج سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا مبنی بر نفوذ چینی‌ها بر ایمیل‌های طبقه بندی نشده آمریکا را اظهاراتی نادرست خواند و گفت: آمریکا بزرگترین امپراتوری هکری جهان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85168257/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA