چین از تقویت مناسبات نظامی آمریکا و تایوان بشدت انتقاد کرد


تهران- ایرنا- وزارت دفاع چین از تقویت مناسبات نظامی آمریکا و تایوان بشدت انتقاد کرد و گفت که این اقدامات امنیت و حاکمیت ملی چین را تضعیف می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85182643/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF