چین: از لغو تحریم های ایران حمایت می کنیم


تهران-ایرنا-سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز جمعه در پاسخ به سوالی مبنی بر موضع پکن درخصوص پایان تحریم های موشکی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران و اقدام آمریکا در اتخاذ تحریم های جدید، تاکید کرد چین از لغو تحریم ها وضع شده علیه ایران حمایت می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85264748/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85