چین: اشغالگری های اسرائیل ریشه اصلی تنش ها در خاورمیانه است
تهران-ایرنا- « وانگ یی» وزیر امور خارجه چین در تماس تلفنی با «زامبری عبدالقادر» همتای مالزی خود تاکید کرد که اشغالگری های اسرائیل ریشه اصلی تنش ها در خاورمیانه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85265109/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA