چین: به هیچ کشوری اجازه جدا کردن تایوان از سرزمین مادری را نمی‌دهیم


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین با بیان اینکه پکن همواره یک سیاست دفاعی ملی را دنبال کرده و بدنبال توسعه صلح‌آمیز است، گفت: ما به هیچ کشوری اجازه نمی‌دهیم که تایوان را از سرزمین مادری خود جدا کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85158152/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85