چین: خواستار احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت اوکراین هستیم


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت خارجه چین به گزارش روزنامه «وال استریت ژورنال» مبنی بر این که «لی هوی» نماینده ویژه چین در امور اوراسیا طرح آتش‌بسی را به مقامات اروپایی پیشنهاد داده که بر مبنای آن روسیه کنترل بخش‌هایی از اوکراین را که در حال حاضر در کنترل دارد، حفظ کند، رد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85126276/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85