چین خواستار توقف همه عملیات نظامی رژیم اسرائیل در رفح شد
تهران- ایرنا- وزارت خارجه چین در راستای نگرانی‌های بین‌المللی نسبت به تجاوزات رژیم صهیونیستی به منطقه رفح، خواستار توقف فوری تمام عملیات نظامی رژیم اسرائیل شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85385293/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D8%B4%D8%AF