چین خواستار عادی سازی شرایط مرزی با هند شد


تهران- ایرنا – وزیر دفاع چین در دیدار با همتای هندی خود خواستار عادی سازی شرایط در مرز دو کشور شد و گفت شرایط در مرز هند-چین با ثبات است و مسائل مرزی باید به درستی و در سایه روابط دوجانبه مدیریت شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85095858/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%AF