چین: روسیه نقش کلیدی در مبارزه با تروریسم ایفا می کند

در 27 ژوئیه (5 مرداد) سنای آمریکا قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن از وزارت امور خارجه خواسته شد تا روسیه را به عنوان یک کشور حامی تروریسم به رسمیت بشناسد که انگیزه آن تحولات این کشور در چچن، گرجستان، سوریه و اوکراین است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84845440/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B4-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%81%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

چونیینگ در ادامه افزود: روسیه یک نیروی مهم در مبارزه جامعه بین المللی با تروریسم است و نقش فعال و سازنده ای در مقابله با تهدید تروریسم ایفا می کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین خاطر نشان کرد: همه می دانند که آمریکا همیشه خودسرانه به کشورهای دیگر برچسب زده است. این کشور به موضع گیری و اجرای انواع اتهامات بی اساس برای فشار، بازدارندگی و آزار سایر کشورها عادت کرده است.

به گزارش ایرنا از خبرگزاری تاس، هوآ چونیینگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین در نشست خبری در مورد درخواست‌های مجلس سنای آمریکا برای اعلام روسیه به عنوان کشور حامی تروریسم گفت: روسیه یک نیروی محرکه مهم در مبارزه جامعه جهانی با تروریسم است و تهمت وحشیانه آمریکا این را تغییر نخواهد داد.