چین: سلاح‌های آمریکا، تایوان را به بشکه باروت تبدیل می‌کند


تهران – ایرنا – وزارت دفاع چین روز چهارشنبه مخالفت قاطع این کشور را با فروش اسلحه آمریکا به تایوان اعلام کرده و افزود این اقدام، تایوان را به “بشکه باروت” تبدیل می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85160959/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B4%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF