چین سند جاسوسی آمریکا از مقامات پکن را افشا کرد


تهران -ایرنا- وزارت امنیت کشور چین با صدور بیانیه ای از بررسی یک پرونده امنیتی در رابطه با فعالیت‌های جاسوسی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) علیه مقامات دولتی چین خبرداد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85205311/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF