چین: همه طرفهای برجام باید برای احیای آن تلاش کنند


تهران- ایرنا – خانم مائو نینگ سخنگوی وزارت امورخارجه چین روز دوشنبه تاکید کرد همه طرفهای مرتبط با توافق هسته ای ایران (برجام) باید متعهد به ادامه گفت و گو باشند و تلاش های دیپلماتیک را برای بازگرداندن این توافق روی ریل اصلی در کوتاه ترین زمان ممکن ، سرعت بخشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84980958/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF