چین و افغانستان بدنبال تسهیل معاملات بانکی
تهران- ایرنا- مسوول شرکت استخراج «مس‌عینک» لوگر در دیدار با سرپرست بانک مرکزی افغانستان، در مورد تسهیل معاملات بانکی میان افغانستان و چین گفت: در آینده نزدیک بهره‌برداری از پروژه مس‌ عینک آغاز می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85385850/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C